Actievoorwaarden

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene voorwaarden en zijn van toepassing op de actie ‘Maak kans op deelname voor één persoon aan de inspiratiereis naar Malta!’. Hierna Actie genoemd.

 2. Deze Actie wordt georganiseerd door Rientjes & Partners.

 3. De Actie loopt vanaf 1 september 2016 en eindigt op 30 september 2016, met mogelijkheid tot verlening naar 31 oktober 2016.

 4. Over de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

 5. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Actievoorwaarden, de Algemene voorwaarden en de Disclaimer.

Deelname

 1. De deelname aan deze Actie staat open voor in Nederland wonende personen van 18 jaar en ouder met een geldig paspoort.

Algemene gedragsregels

 1. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan deze Actie, anders dan uitdrukkelijk omschreven in deze actievoorwaarden.

 2. Iedere deelnemer kan maar één keer meedoen.

Prijzen en winnaars

 1. De winnaar wordt uit de inzendingen gekozen door de aan de Actie verbonden jury en hierover per mail geïnformeerd, binnen een week na sluiting van de Actie. In deze mail zal Rientjes & Partners de winnaar vragen om een aantal persoonlijke gegevens.

 2. Als de winnaar niet binnen 48 uur na verzending door Rientjes & Partners op deze mail reageert, door middel van het aan Rientjes & Partners doorgeven van de benodigde persoonlijke gegevens, vervallen zijn rechten en zal een nieuwe winnaar worden aangewezen. Hierdoor vervallen voor de oorspronkelijke winnaar alle rechten op welke vergoeding dan ook, zonder mogelijkheid tot beroep.

 3. De te winnen prijs is een geheel verzorgde 4-daagse inspiratiereis voor één persoon naar Malta. De reis zal plaatsvinden van 29 oktober 2016 tot 01 november 2016. De reis wordt georganiseerd door Rientjes & Partners en vindt uitsluitend plaats bij voldoende aanmeldingen.

 4. De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden doorverkocht, omgeruild of worden uitgekeerd in geld.